Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αλλαγή Ονόματος / Επωνυμίας (υπογραφή Σύμβασης)

Αλλαγή Ονόματος / Επωνυμίας (υπογραφή Σύμβασης)


Ο λογαριασμός ρεύματος πρέπει να εκδίδεται στο όνομα/επωνυμία του πραγματικού χρήστη του ακινήτου. Σε περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα ηλεκτροδοτημένο ακίνητο, οπότε εκδίδονται ήδη λογαριασμοί σε άλλο όνομα/επωνυμία, πρέπει να υπογράψετε νέα Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, έτσι ώστε οι λογαριασμοί να εκδίδονται στην επωνυμία της εταιρίας σας.

Για την υπογραφή της νέας Σύμβασης μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία μας προσκομίζοντας τα εξής:
  • ένα λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζετε τον αριθμό παροχής του ακινήτου 
  • τη σφραγίδα της εταιρίας 
  • αστυνομική ταυτότητα του εκπροσώπου της εταιρίας 
  • αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης Ηλεκτρονικού Μισθωτηρίου ή του συμβολαίου ιδιοκτησίας 
Υπογράφοντας νέα σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να καταβληθεί και ένα ποσό ως εγγύηση που εξαρτάται από το ενεργειακό προφίλ του πελάτη. 

Επιπλέον δικαιολογητικά που χρειάζονται ανάλογα με τη μορφή της εταιρίας είναι:

• αν πρόκειται για ΟΕ ή ΕΕ,
- βεβαίωση Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) - ή αντίστοιχα βεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα εταιρειών του Πρωτοδικείου.

• αν πρόκειται για Α.Ε. ή ΕΠΕ,
- αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρίας
βεβαίωση από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρεια

• αν πρόκειται για ΙΔΡΥΜΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ,
- αντίγραφο Καταστατικού του Ιδρύματος ή του Οργανισμού

• αν πρόκειται για ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ,
- ταυτότητα του καταναλωτή ή εξουσιοδότηση θεωρημένη από Αστυνομική Αρχή σε περίπτωση που υπογράφει εκπρόσωπός του.

• αν πρόκειται για ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ,
- απόσπασμα Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών του κτιρίου με το οποίο θα εγκρίνονται όλοι οι όροι της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Μεγάλου Πελάτη και θα παρέχεται στο Διαχειριστή εξουσιοδότηση για την υπογραφή αυτής.

αν πρόκειται για ΙΚΕ 
- αντίγραφο Καταστατικού καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). 
- απόφαση της ΙΚΕ με την οποία θα ορίζεται ο Διαχειριστής της εταιρίας.

Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που η εταιρία (βιομηχανία/βιοτεχνία) υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3325/2005, προκειμένου να εξεταστεί αν εντάσσεται στο κεφάλαιο "Μεταποίηση" με βάση τον Κωδικό Οικονομικής Δραστηριότητας (ΚΟΔ) της Στατιστικής Ταξινόμησης Κωδικών Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ), για τη χορήγηση του βιομηχανικού τιμολογίου είναι απαραίτητη η προσκόμιση της άδειας λειτουργίας.


Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο άτομο, έχοντας μαζί του επιπλέον: 
  • επικυρωμένη εξουσιοδότηση 
  • αστυνομική ταυτότητα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κατά την αρχική ηλεκτροδότηση υποβάλλεται στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)(Ν.4483/1965, όπως ισχύει). Σε τακτά χρονικά διαστήματα υποβάλλεται στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΥΔΕ επανελέγχου (μετά από επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης). 


Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους ισχύοντες Τιμοκαταλόγους για Μεγάλες Επιχειρήσεις.


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.