Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

H ΔΕΗ Α.Ε. στηρίζει, δεν χειραγωγεί την απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

H ΔΕΗ Α.Ε. στηρίζει, δεν χειραγωγεί την απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με αφορμή δημοσιεύματα, με τα οποία επιχειρείται να αποδοθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. πρόθεση χειραγώγησης της υπό ανάπτυξη Ελεύθερης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και για την καλύτερη ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού, σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Η ΔΕΗ Α.Ε. στηρίζει την υπό διαμόρφωση απελευθερωμένη αγορά και χαιρετίζει την είσοδο νέων συμμετεχόντων σ' αυτή, όπως η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΗΡΩΝ, αναλαμβάνοντας παράλληλα και το οικονομικό κόστος παροχής υπηρεσιών της στήριξης του Ελληνικού Συστήματος όπως οι Κώδικες Συναλλαγών και Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας επιβάλλουν, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, μέχρι της πλήρους απελευθέρωσης.

2. Μέσα στα αναφερόμενα πλαίσια, η ΔΕΗ Α.Ε. τηρεί απαρέγκλιτα τους ανωτέρω ισχύοντες Κώδικες, υποβάλλοντας καθημερινά οικονομικές προσφορές για την ένταξη των Μονάδων της στον αρμόδιο Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.), ακολουθώντας πάντα την ίδια μεθοδολογία, τόσο πριν όσο και μετά την ένταξη της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΘΕΣ).

3. Όπως προβλέπεται από τους Κώδικες, η ένταξη των Μονάδων στο Σύστημα καθορίζεται από τον ΔΕΣΜΗΕ ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , το φορτίο του Συστήματος, τη διαθεσιμότητα των Μονάδων και τους τεχνικούς περιορισμούς τους καθώς και τη λειτουργία των Υδροηλεκτρικών Σταθμών ανάλογα με τις εισροές και την ανάγκη διαμόρφωσης υδατικών αποθεμάτων.

Αναφορικά με τις Μονάδες του Νοτίου Συστήματος (Λαύριο - Αγ. Γεώργιος), παρόλο που υποβάλλονται οικονομικές προσφορές υψηλότερες και αυτών της ΕΝΘΕΣ (της τάξεως των 70€/MWh) αυτές εντάσσονται κατά προτεραιότητα από τον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. λόγω αναγκών στήριξης του Νοτίου Συστήματος και λειτουργούν στα τεχνικά τους ελάχιστα, χωρίς αυτό βέβαια να επηρεάζει την διαμόρφωση της οριακής τιμής του Συστήματος.
Ο τρόπος αυτός λειτουργίας ο οποίος είναι οικονομικά επαχθής για τη ΔΕΗ Α.Ε. , επιβάλλεται από τον ΔΕΣΜΗΕ και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποτρέπεται η ένταξη Μονάδων από το Βορρά, ακόμη και με οικονομικότερες προσφορές, όταν τα φορτία δεν το επιτρέπουν.

4. Είναι επομένως άδικο να αποδίδεται στη ΔΕΗ πρόθεση χειραγώγησης της Αγοράς τη στιγμή που η ΔΕΗ ακόμη και με οικονομική ζημία της, εκπληρώνει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της για τη στήριξη του Διασυνδεδεμένου Δικτύου.Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2005                                                                                             Από το Γραφείο Τύπου

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ