Οι αρχές μας

Η ΔΕΗ δεσμεύεται να τηρεί τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης:
 • Κοινωνική Ευθύνη
 • Διαφάνεια και Ακεραιότητα
 • Ευελιξία, αντοχή και προσαρμοστικότητα
 • Ανταπόκριση στα συμφέροντα και στις επιδιώξεις όλων  των ενδιαφερομένων μερών
 • Τήρηση του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου
 • Σεβασμός των διεθνών κανόνων δέουσας επαγγελματικής λειτουργίας και επαγγελματικής δεοντολογίας
 • Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Προστασία του Περιβάλλοντος, και της Βιοποικιλότητας
 • Αντιμετώπιση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής
 • Προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας
 • Ενσωμάτωση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form