Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

1. Να συμβάλουμε στη διαμόρφωση του σχεδίου μετάβασής σε μία οικονομία καθαρών μηδενικών ή πλήρως αντισταθμισμένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

2. Να δεσμευτούμε και να συμμετέχουμε σε κορυφαίες πρωτοβουλίες παγκοσμίως για τη βιωσιμότητα που θα βοηθήσουν και τον Ομιλο σε αυτό το ταξίδι.

3. Να μελετήσουμε και υιοθετήσουμε αρχές της κυκλικής οικονομίας στο επιχειρηματικό μας μοντέλο, δίνοντας έμφαση στην έρευνα την καινοτομία και στον σχεδιασμό (sustainability design) νέων προιόντων και υπηρεσιών

4. Να ενσωματώσουμε κριτήρια ESG σε όλη την αλυσίδα αξίας μας και στις διαδικασίες των προμηθειών μας και να διεξάγουμε διαγνωστικό έλεγχο με βάση τα κριτήρια αυτά.

5. Να μετράμε, να συλλέγουμε, να αναλύουμε και να δημοσιοποιούμε μη χρηματοοικονομικά δεδομένα, δείκτες με διαφάνεια και αξιοπιστία με βάση τα διεθνή και αναγνωρισμένα πρότυπα.

6. Να ενοποιήσουμε σταδιακά τους περισσότερους μη χρηματοοικονομικούς δείκτες μας για όλες τις εταιρείες του ομίλου 

7. Να εξελίξουμε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους ESG και να αξιολογούμε την επίτευξή τους περιοδικά.

8. Να εντοπίσουμε, να ενσωματώσουμε και να προωθήσουμε Sustainability enablers στο επιχειρηματικό μας μοντέλο.

9. Να ενισχύσουμε τις διαδικασίες μας γύρω από τον σχεδιασμό, την επιμέλεια, την υλοποίηση και τη μέτρηση του αντίκτυπου των έργων αυτών στο Περιβάλλον και την Κοινωνία αλλά και κατ΄επέκταση στην χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης.

10. Να ερευνούμε να αξιολογούμε και να ανταποκρινόμαστε στις προτεραιότητες των ενδιαφερομένων μερών σε συνάρτηση με αυτές της διοίκησης αλλα και με βάση τις αρχές του double materiality (διπλής προοπτικής σημαντικότητας).

11. Να εμβαθύνουμε στις σχέσεις μας με τις τοπικές κοινωνίες με προτεραιότητα στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε.

12. Να ενσωματώσουμε SDGs στόχους των Ηνωμένων Εθνών, στη στρατηγικής μας, ώστε να συμβάλουμε στην επίτευξή τους.

13. Να εμπνεύσουμε και να ενδυναμώσουμε την κουλτούρα αλλαγής με θετικό αντίκτυπο.

14. Nα παρακολουθούμε και να ανταποκρινόμαστε στο διεθνές και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με τα παραπάνω θέματα.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form