Ενεργειακή απόδοση / Ορθολογική αξιοποίηση πόρων

Η Ενεργειακή Απόδοση είναι ένα από τα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται η ΔΕΗ Α.Ε. Η βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης επιδρά στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας χωρίς να μειώνει την παραγωγική δραστηριότητα.

Η ΔΕΗ Α.Ε. καταναλώνει ενέργεια κατά κύριο λόγο στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Πολύ μικρές ποσότητες ενέργειας (σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού) καταναλώνονται για τη λειτουργία των κτιρίων της Εταιρείας (θέρμανση / ψύξη χώρων και ηλεκτρικές χρήσεις), καθώς και για την κίνηση των οχημάτων (υπηρεσιακών και εταιρικών). 

Παρακάτω δίνονται μερικά παραδείγματα έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των μονάδων παραγωγής και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων της Επιχείρησης. 

Στο πλαίσιο των μέτρων βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης κατά τον ενεργειακό εφοδιασμό: 

  1. Έχει ολοκληρώσει δράσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων μονάδων της.
  2. Έχει αντικαταστήσει παλαιές θερμικές Μονάδες με νέες, περιβαλλοντικά φιλικότερες, σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλότερης απόδοσης: Η νέα Μονάδα V του ΑΗΣ Αλιβερίου με καύσιμο φυσικό αέριο, έχει βαθμό απόδοσης 58%. Η νέα Μονάδα V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης έχει βαθμό απόδοσης 57%. Η νέα ατμοηλεκτρική Μονάδα V στην Πτολεμαΐδα με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη, θα έχει βαθμό απόδοσης 41,5%, και εγκατάσταση για τηλεθέρμανση 140 MW. Επιπρόσθετα, από το 2025 σχεδιάζεται να μετατραπεί σε μονάδα φυσικού αερίου, ενώ η ισχύς της θα ανέλθει στα 1000 MW.
  3. Μέσω προγραμμάτων συνεργασίας της Επιχείρησης με τις αρμόδιες Δημοτικές Επιχειρήσεις των ενεργειακών Δήμων αξιοποιείται η θερμότητα που παράγεται από ατμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής στη Δυτική Μακεδονία και την Αρκαδία και παρέχει θερμική ενέργεια με τη μορφή θερμού νερού, για κάλυψη των αναγκών θέρμανσης για αστική χρήση, στην Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, το Αμύνταιο και τη Μεγαλόπολη.
  4. Επετεύχθη αύξηση του βαθμού απόδοσης του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου μέσω ομαλής και σταθερής τροφοδοσίας με την ποσότητα και την ποιότητα  του απαιτούμενου καυσίμου.
  5. Έγινε προγραμματισμός βελτιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης καυσίμου στους ΑΗΣ Αθερινόλακκου και Ρόδου, για την περαιτέρω εξοικονόμηση καυσίμου.
  6. Στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα, το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.  
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form