Προστασία Περιβάλλοντος

Ενέργειες, δράσεις και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ενέργειές μας για την προστασία του περιβάλλοντος

Λαμβάνουμε μέτρα και πραγματοποιούμε δράσεις για την προστασία της ατμόσφαιρας, των νερών και των εδαφών, καθώς και της βιοποικιλότητας στις περιοχές στις οποίες λειτουργούν τα ορυχεία λιγνίτη και τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Φροντίζουμε ακόμη να διαχειρισζόμαστε τα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form