Δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής

Απόσυρση Μονάδων.

Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ Α.Ε. έχει αποσύρει λιγνιτικές και πετρελαϊκές μονάδες, και επιταχύνει την απόσυρση 12 λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ισχύος περίπου 3,4 GW έως το 2023 παράλληλα με το κλείσιμο και την αποκατάσταση των αντίστοιχων ορυχείων.

Εκσυγχρονισμός παραγωγικού δυναμικού   

Στα πλαίσια εκσυγχρονιμού η ΔΕΗ έχει προβεί σε αντικατάσταση σημαντικού δυναμικού παλαιών μονάδων της, με νέες φιλικότερες προς το περιβάλλον και σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Ο Εκσυγχρονισμός του παραγωγικού δυναμικού  της Επιχείρησης περιλαμβάνει: 
 

  • Ολοκλήρωση κατασκευής της Μονάδας V του ΑΗΣ Αλιβερίου, με καύσιμο φυσικό αέριο, καθαρής ισχύος 417 MW. Η Μονάδα τέθηκε σε Εμπορική Λειτουργία στις 12.08.2013.
  • Ολοκλήρωση κατασκευής της Μονάδας V, στον ΑΗΣ Μεγαλόπολη Β’, με καύσιμο φυσικό αέριο, καθαρής ισχύος 811 MW.  Η Μονάδα τέθηκε σε Εμπορική Λειτουργία στις 27.01.2016. 
  • Συνέχιση εργασιών Έργων Πολιτικού Μηχανικού, καθώς και βιομηχανοποίησης του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της νέας ατμοηλεκτρικής Μονάδας στην Πτολεμαΐδα (Μονάδα V), μικτής ισχύος 660 MW με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση. Η λειτουργία της νέας σύγχρονης Λιγνιτικής μονάδας, θα καταστήσει δυνατή την απόσυρση μεγαλύτερου δυναμικού παλαιών μονάδων και θα διασφαλίσει την τηλεθέρμανση της πόλης της Πτολεμαΐδας.
  • Εκκίνηση λειτουργίας το 2019 του νέου θερμικού σταθμού, ΘΗΣ Νότιας Ρόδου συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στενή. Ο νέος ΘΗΣ θα αντικαταστήσει παλαιότερες και λιγότερο αποδοτικές Μονάδες του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου.
  • Συνέχιση του έργου διασύνδεσης μέσω μεταφορικών ταινιών, του συνόλου των Ορυχείων Πτολεμαΐδας με τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της περιοχής, για τη βελτίωση της ποιότητας του καυσίμου τροφοδοσίας των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών του Αγίου Δημητρίου, τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των Μονάδων παραγωγής και τη μείωση του κόστους.

Πρωτοβουλίες - Διεθνείς Συνεργασίες  

Με στόχο την ενεργή συμμετοχή στις διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, (περιορισμός εκπομπών – επιπτώσεις – προσαρμογή), η ΔΕΗ Α.Ε. συμμετέχει σε μία σειρά από εθελοντικές πρωτοβουλίες και προγράμματα.  

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 

  • Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development), για την «Ανάπτυξη Πλάνου Δημοσιοποίησης Πληροφοριών σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ειδικής Ομάδας για την Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών που σχετίζονται με το κλίμα (TCFD)»
  • Συνεργασία με εξειδικευμένο Σύμβουλο για τον «Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Απογραφής Ανθρακικού Αποτυπώματος», με σκοπό την αναλυτική εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος (carbon footprint) της Επιχείρησης όχι μόνο κατά τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά στη συνολική αλυσίδα (upstream και downstream) των δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με τα σχετικά standards του Greenhouse Gas Protocol ή/και των προβλεπόμενων στο ISO 14064-1:2018.
  • Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας της EURELECTRIC για την Κλιματική Αλλαγή και την Απανθρακοποίηση.
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form