Απολιγνιτοποίηση

Το Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ, ΦΕΚ 4893/B/2019), συμβαδίζοντας πλήρως με τον φιλόδοξο στόχο της ΕΕ ανάδειξης της Ευρώπης ως την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050, προβλέπει την πλήρη απολιγνιτοποίηση της Χώρας μέχρι το 2028.

Ωστόσο, η ΔΕΗ αποφάσισε την επιτάχυνση της απόσυρσης των υφιστάμενων λιγνιτικών της μονάδων, συνολικής ισχύος 3,4 GW, έως το 2023.

Μόνο η νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα V αναμένεται να λειτουργήσει με καύσιμο λιγνίτη έως το 2025 και κατόπιν σχεδιάζεται να μετατραπεί σε μονάδα φυσικού αερίου, με αύξηση της ισχύος της στα 1000 MW. Το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων, όπως προβλέπεται από το ΕΣΕΚ, δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Λιγνιτική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Ονομαστική ισχύς Έτος απόσυρσης
Καρδιά 1
Καρδιά 2
Καρδιά 3
Καρδιά 4
275
275
280
280
2019
2019
2021
2021
Αγ. Δημήτριος 1
Αγ. Δημήτριος 2
Αγ. Δημήτριος 3
Αγ. Δημήτριος 4
Αγ. Δημήτριος 5
274
274
283
283
342
2022
2022
2022
2022
2023
Αμύνταιο 1
Αμύνταιο 2
273
273
2020
2020
Φλώρινα / Μελίτη 289 2023
Μεγαλόπολη 3
Μεγαλόπολη 4
255
256
2022
2023


Ενόψει της απόσυρσης μέχρι το 2025 του συνόλου των λιγνιτικών μονάδων της χώρας, η ΔΕΗ στέκεται αρωγός στην προσπάθεια για τη στροφή των λιγνιτικών περιοχών σε νέες βιώσιμες, οικονομικές δραστηριότητες καθώς και την επανακατάρτιση και επαναπροσανατολισμό του εργατικού δυναμικού σε νέες δεξιότητες.
 

Για τον σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ συμμετέχει στην Συντονιστική Επιτροπή που έχει ως αρμοδιότητα την κατάρτιση και υλοποίηση Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την κατάρτιση και υλοποίησή του και την εισήγηση των θεμάτων στην Κυβερνητική Επιτροπή για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Παράλληλα με την απόσυρση των λιγνιτικών σταθμών παραγωγής, θα πραγματοποιηθεί περάτωση της λειτουργίας των ορυχείων που τους τροφοδοτούν. Στις παραπάνω παραγωγικές μονάδες (ορυχεία – σταθμοί παραγωγής) θα γίνει αποξήλωση και απομάκρυνση του εξοπλισμού καθώς και αποκατάσταση των εδαφικών εκτάσεων που έχουν θιγεί.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form