Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο Όμιλος ΔΕΗ Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που από το 1982 δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Η Επιχείρηση εκμεταλλευόμενη το έντονο φυσικό ανάγλυφο της χώρας μας, συνεχίζει να κατασκευάζει φράγματα κατά τη ροή των ποταμών και να δημιουργεί τεχνητές λίμνες ή αλλιώς ταμιευτήρες, αξιοποιώντας το υδροδυναμικό της χώρας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας στην διατήρηση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού. Τα Υδροηλεκτρικά Έργα υποκαθιστούν σε πολλές περιπτώσεις τα ορυκτά καύσιμα, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη μείωση των εκπομπών CO2 και στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Η ΔΕΗ A.E. κατέχει και διαχειρίζεται 16 μεγάλους σταθμούς υδροηλεκτρικής ενέργειας, ΥΗΣ,  σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι ΥΗΣ Σφηκιάς στον Αλιάκμονα και Θησαυρού στο Νέστο είναι αντλητικοί, δηλαδή αποθηκεύουν πιθανή περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας για να την αποδώσουν αργότερα όταν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση σε σχέση με την παραγωγή. 

  • Έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές λειτουργίας των Μονάδων του ΥΗΕ Ιλαρίωνα (εγκατεστημένης ισχύος 157MW, με εκτιμώμενη καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 330GWh). Μετά την ολοκλήρωσή του προγράμματος δοκιμών ο ΥΗΣ Ιλαρίωνα θα παράγει ετησίως περίπου 330 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμους Πόρους, συμβάλλοντας στη βέλτιστη πολλαπλή αξιοποίηση του υδροδυναμικού του ποταμού Αλιάκμονα.
  • Η κατασκευή των Έργων Πολιτικού Μηχανικού για το ΥΗΕ Μετσοβίτικου (29MW) είναι σε εξέλιξη όπως και η σύνταξη μελετών Η/Μ εξοπλισμού.
  • Εκδόθηκε η ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ ) για το ΥΗΕ Μεσοχώρας (Υδροηλεκτρικό Έργο στον άνω ρου του ποταμού Αχελώου, Μονάδες ισχύος 2x80 MW και 1x1,6MW) βάσει της οποίας προβλέπεται ότι η ΔΕΗ θα εκτελέσει έργα προστασίας για τη διατήρηση μέρους του οικισμού Μεσοχώρας.
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form