Εμπορία

Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς καταναλωτές κάθε κατηγορίας σε όλη την επικράτεια. Επιδιώκει την εξασφάλιση για τη ΔΕΗ του μεγίστου δυνατού μεριδίου της αγοράς, με την κατάλληλη εμπορική και τιμολογιακή πολιτική, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα προώθησης πωλήσεων και επικοινωνίας με τους πελάτες.

Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας είναι η εκπλήρωση, για λογαριασμό της Επιχείρησης, του ρόλου του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, με Αριθμό Μητρώου Συμμετεχόντων 11 XPPCDDE9-----D, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας σε επίπεδο Βασικής Επιχειρησιακής Μονάδας, πέραν της ανάγκης προσαρμογής στις θεσμικές απαιτήσεις, κρίθηκε απαραίτητη και για λόγους αποτελεσματικότερης εστίασης στην αγορά τόσο σε επίπεδο χονδρεμπορίου όσο και λιανικού εμπορίου.
Μέσω της δημιουργίας μιας νέας αποτελεσματικής οργάνωσης επιδιώκεται η συνεχής προώθηση των πωλήσεων και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς στους πελάτες της ΔΕΗ, μέσα στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στρατηγικούς στόχους της νέας Γενικής Διεύθυνσης αποτελούν η ανάπτυξη ενός σύγχρονου εκτεταμένου δικτύου πωλήσεων, η ασφαλής και εύκολη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, η δημιουργία εναλλακτικών διαύλων προώθησης πωλήσεων, η μεταστροφή στην πράσινη ενέργεια και η ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών.


Η οπτική της Εμπορίας είναι καθαρά πελατοκεντρική. Για αυτό το λόγο δημιουργούνται προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία απαντάνε στις εξατομικευμένες ανάγκες των καταναλωτών. Το δίκτυο πωλήσεων εκσυγχρονίζεται για να προσφέρει αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης. Παρέχει μέσω προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων και ηλεκτρονικών λύσεων ευκολία και ασφάλεια για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των καταναλωτών.  

Πελατοκεντρική προσέγγιση
Η οπτική της Εμπορίας είναι καθαρά πελατοκεντρική, με προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν εξατομικευμένες ανάγκες των καταναλωτών.

Με στόχο την βιωσιμότητα επενδύουμε σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στην Ελλάδα*. Μέσω της επιπρόσθετης υπηρεσίας Green Pass παρέχει Εγγυήσεις Προέλευσης στους καταναλωτές, ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στο χώρο του, η ΔΕΗ παράγει ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες πιστοποιημένες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την έχει δεσμεύσει για τον καταναλωτή. Ακόμα δημιουργεί εργαλεία που βοηθούν τον καταναλωτή ώστε να κάνει εξοικονόμηση ενέργειας.  

Η ΔΕΗ παρέχει, ως Προμηθευτής, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές για τους πελάτες διασφαλίζοντας με τις αποτελεσματικές δραστηριότητές της την πολύ σημαντική εταιρική κοινωνική ευθύνη της Επιχείρησης σε όφελος του Κοινωνικού Συνόλου. Επίσης εξασφαλίζει, μέσω της συμμετοχής της στη χονδρεμπορική αγορά, επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να καλύπτει τη ζήτηση των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε. με τους καλύτερους δυνατούς όρους. 

*Πηγή: Μείγμα Προμηθευτή 2020 ΔΑΠΕΕΠ.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form