ΔΕΗ

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων

Η υφιστάμενη Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) της ΔΕΗ Α.Ε. αποτελεί τη μετεξέλιξη της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων.

Απαρτίζεται από τρία (3) μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι και ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

Πύρρος Παπαδημητρίου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της ΕΥΑΠ

Δέσποινα Δοξάκη

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της ΕΥΑΠ

Στέφανος Θεοδωρίδης

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της ΕΥΑΠ


Στη συνέχεια παρατίθεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΥΑΠ  ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020 και στο άρθρο 5 του ν.4643/2019 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form