Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΗ

{{selectedBoard.imgAltTitle}}
{{selectedBoard.name}}
{{selectedBoard.title}}
{{selectedBoard.status}}
Βιογραφικό σημείωμα

Ενημερωθείτε για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και για τα βιογραφικά των μελών του.

Ενημερωθείτε για την Πολιτική Καταλληλόλητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ και των διευθυντικών στελεχών είναι τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας: Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα.


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form