ΔΕΗ

Κανονιστική Συμμόρφωση και Δεοντολογική Συμπεριφορά

Η διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στην επιχειρησιακή λειτουργία της ΔΕΗ αποτελεί προτεραιότητά μας, με στόχο την ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας, αυτής της συμμόρφωσης στη νομιμότητα.

Στο ως άνω πλαίσιο έχει συσταθεί η Διεύθυνση Συμμόρφωσης με αποστολή την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, την προώθηση ηθικών προτύπων συμπεριφοράς και την προστασία της φήμης της Εταιρείας, μέσω της αποτελεσματικής αναγνώρισης, αξιολόγησης, αποτροπής, επίβλεψης και επίλυσης κάθε είδους μη συμμόρφωσης με τους εσωτερικούς κανόνες και πολιτικές δεοντολογικής συμπεριφοράς της Εταιρείας.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form