ΔΕΗ

Διαχείριση Εταιρικών Κινδύνων

Στη ΔΕΗ έχει συσταθεί η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων με αποστολή τη θωράκιση της Εταιρείας έναντι εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων προερχόμενων από την άσκηση της επιχειρησιακής της δραστηριότητας, μέσω της κεντρικής παρακολούθησης και του συντονισμού της διαχείρισης της έκθεσης στους κινδύνους αυτούς.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων ανήκει στην δεύτερη γραμμή άμυνας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Η αναγνώριση και διαχείριση των επιμέρους κινδύνων παραμένει ευθύνη των επιχειρηματικών Μονάδων στην αρμοδιότητα των οποίων αυτοί αντιστοιχούν, σύμφωνα με την Ταξινόμηση των εταιρικών κινδύνων.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form