Δημοσιεύσεις

2004

- Ιανουάριος 2004

- Φεβρουάριος 2004 

- Μάρτιος 2004

- Απρίλιος 2004

- Μάϊος 2004

- Ιούνιος 2004

- Ιούλιος 2004

- Αύγουστος 2004

- Σεπτέμβριος 2004

- Oκτώβριος 2004

- Νοέμβριος 2004

- Δεκέμβριος 2004

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
( Υπάρχουν σε παλαιότερα τεύχη του Μηνιαίου  Δελτίου Τιμών και δε δημοσιεύονται πλέον σε αυτά)

- Πίνακας Ι :    Τιμές Ηλεκτρικής Ενέργειας

- Πίνακας ΙΙΙ:  Τιμές Αλουμινίου

-Πίνακας ΙV : Λογιστικές Τιμές Μετάλλων

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form