Μηνιαία Δελτία ΑΠΕ και Θερμικής Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

                  

Η ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) μεριμνά για την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων στα ΜΔΝ, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ισότιμη και αντικειμενική διαχείριση των Χρηστών και τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους.

 

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ που αφορούν στη διαχείριση του Δικτύου και των Σταθμών Παραγωγής στα ΜΔΝ, καθορίζονται στα Άρθρα 22, 22α, 23, 23α του ν. 2773/99 και συμπληρώνονται με τα Άρθρα 12, 13 και 14 του ν.3426/05.

 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή ΜΔΝ, η Επιχείρηση καταρτίζει και υπογράφει με τους Παραγωγούς ΑΠΕ τις συμβάσεις έργων σύνδεσης των Σταθμών τους με το Δίκτυο των ΜΔΝ, καθώς και τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από αυτούς.

 

Η αρμόδια Διεύθυνση της Επιχείρησης, η Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών, ενεργεί για την βέλτιστη διαχείριση των συμβατικών Σταθμών Παραγωγής και των Σταθμών ΑΠΕ, με σκοπό την αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων και τη μεγιστοποίηση της  διείσδυσης των ΑΠΕ στα ΜΔΝ.

 

Συνημμένα παρουσιάζονται στοιχεία της μηνιαίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σταθμούς ΑΠΕ και θερμικές Μονάδες στα ΜΔΝ.


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form