Δημοσιεύσεις

Τιμές Σεπτεμβρίου 2022

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2022 στο Χρηματιστήριο ICE11.

Ημέρα

Τιμή (€/tn)

1/9/2022

80,79

2/9/2022

77,89

5/9/2022

74,45

6/9/2022

69,88

7/9/2022

69,03

8/9/2022

67,24

9/9/2022

66,08

12/9/2022

71,82

13/9/2022

69,75

14/9/2022

72,54

15/9/2022

71,85

16/9/2022

73,27

19/9/2022

71,10

20/9/2022

71,14

21/9/2022

69,79

22/9/2022

70,44

23/9/2022

65,77

26/9/2022

70,33

27/9/2022

67,96

28/9/2022

65,15

29/9/2022

65,73

30/9/2022

66,73

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2022

70,40


1Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2Υπολογισμός ΔΕΗ: Βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form