Δημοσιεύσεις

Τιμές Σεπτεμβρίου 2021

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2021 στο Χρηματιστήριο ICE1.

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

1/9/2021

60,12

2/9/2021

61,52

3/9/2021

61,32

6/9/2021

62,31

7/9/2021

61,99

8/9/2021

62,45

9/9/2021

62,75

10/9/2021

60,92

13/9/2021

61,07

14/9/2021

59,85

15/9/2021

59,86

16/9/2021

59,31

17/9/2021

59,48

20/9/2021

60,68

21/9/2021

60,16

22/9/2021

60,6

23/9/2021

60,54

24/9/2021

62,94

27/9/2021

64,37

28/9/2021

61,92

29/9/2021

62,88

30/9/2021

61,74

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου
EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ. 20212

61,31


1
Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2

2Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form