Δημοσιεύσεις

Τιμές Σεπτεμβρίου 2020

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Σεπτέμβριο 20201 στο Χρηματιστήριο ICE.

 

                          Hμέρα                          

Tιμή (€/tn)

1/9/2020

27,72

2/9/2020

28,21

3/9/2020

28,72

4/9/2020

27,34

7/9/2020

27,04

8/9/2020

26,78

9/9/2020

27,19

10/9/2020

28,4

11/9/2020

28,24

14/9/2020

30,44

15/9/2020

29,76

16/9/2020

29,96

17/9/2020

28,41

18/9/2020

27,97

21/9/2020

26,38

22/9/2020

27,83

23/9/2020

26,48

24/9/2020

26,77

25/9/2020

26,15

28/9/2020

27,69

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2020

27,82


1
 Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2 Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form