Δημοσιεύσεις

Τιμές Οκτωβρίου 2022

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Οκτώβριο 2022 στο Χρηματιστήριο ICE11.

Ημέρα

Τιμή (€/tn)

3/10/2022

65,94

4/10/2022

66,92

5/10/2022

67,07

6/10/2022

68,96

7/10/2022

69,85

10/10/2022

66,77

11/10/2022

66,34

12/10/2022

66,71

13/10/2022

68,84

14/10/2022

68,02

17/10/2022

67,51

18/10/2022

67,77

19/10/2022

67,29

20/10/2022

66,87

21/10/2022

68,72

24/10/2022

72,32

25/10/2022

77,11

26/10/2022

75,79

27/10/2022

80,21

28/10/2022

81,21

31/10/2022

79,97

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2022

70,49


1Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2Υπολογισμός ΔΕΗ: Βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form