Δημοσιεύσεις

Τιμές Οκτωβρίου 2021

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Οκτώβριο 2021 στο Χρηματιστήριο ICE1.

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

1/10/2021

62,04

4/10/2021

63,4

5/10/2021

64,72

6/10/2021

59,12

7/10/2021

60,37

8/10/2021

58,33

11/10/2021

59,15

12/10/2021

58,93

13/10/2021

59,07

14/10/2021

61,44

15/10/2021

59,44

18/10/2021

58,56

19/10/2021

54,55

20/10/2021

57,78

21/10/2021

57,98

22/10/2021

58,27

25/10/2021

58,99

26/10/2021

59,81

27/10/2021

59,9

28/10/2021

58,57

29/10/2021

58,71

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου
EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ. 20212

59,48


1
Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2

2Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form