Δημοσιεύσεις

Τιμές Οκτωβρίου 2020

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Οκτώβριο στο Χρηματιστήριο ICE1

                          Hμέρα                           

Tιμή (€/tn)

1/10/2020

26,51

2/10/2020

27,03

5/10/2020

26,94

6/10/2020

26,79

7/10/2020

26,9

8/10/2020

26,34

9/10/2020

25,71

12/10/2020

25,87

13/10/2020

25,22

14/10/2020

25,75

15/10/2020

24,96

16/10/2020

24,89

19/10/2020

24,98

20/10/2020

24,41

21/10/2020

23,56

22/10/2020

24,18

23/10/2020

25,49

26/10/2020

23,85

27/10/2020

24,07

28/10/2020

23,03

29/10/2020

23,67

30/10/2020

23,71

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2020

25,18


1 Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2 Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form