Δημοσιεύσεις

Τιμές Νοεμβρίου 2020

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Νοέμβριο στο Χρηματιστήριο ICE

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

2/11/2020

23,67

3/11/2020

24,39

4/11/2020

25,11

5/11/2020

25,98

6/11/2020

25,42

9/11/2020

26,55

10/11/2020

26,23

11/11/2020

26,13

12/11/2020

25,92

13/11/2020

26,28

16/11/2020

27,39

17/11/2020

26,64

18/11/2020

27,19

19/11/2020

26,35

20/11/2020

26,74

23/11/2020

27,25

24/11/2020

27,63

25/11/2020

27,62

26/11/2020

28,10

27/11/2020

28,13

30/11/2020

29,14

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2020

26,56


1 Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2 Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form