Δημοσιεύσεις

Τιμές Νοεμβρίου 2019

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2019, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Νοέμβριο 2019 στο Χρηματιστήριο ICE1.

Ημέρα

Τιμή (€/tn)

1/11/2019

25,29

4/11/2019

25,63

5/11/2019

25,51

6/11/2019

24,79

7/11/2019

24,94

8/11/2019

24,84

11/11/2019

24,93

12/11/2019

24,12

13/11/2019

24,39

14/11/2019

23,96

15/11/2019

23,85

18/11/2019

23,39

19/11/2019

23,44

20/11/2019

24,03

21/11/2019

23,94

22/11/2019

24,58

25/11/2019

24,44

26/11/2019

24,38

27/11/2019

25,11

28/11/2019

25,01

29/11/2019

25,22

                                                                                        

 

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 20192   

24,56

1 Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2 
2 Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form