Δημοσιεύσεις

Τιμές Νοεμβρίου 2022

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Νοέμβριο 2022 στο Χρηματιστήριο ICE1.

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

1/11/2022

76,72

2/11/2022

76,70

3/11/2022

76,28

4/11/2022

76,36

7/11/2022

77,49

8/11/2022

76,06

9/11/2022

72,76

10/11/2022

73,05

11/11/2022

75,84

14/11/2022

75,23

15/11/2022

76,65

16/11/2022

73,41

17/11/2022

72,40

18/11/2022

72,47

21/11/2022

74,61

22/11/2022

73,89

23/11/2022

75,87

24/11/2022

78,27

25/11/2022

78,86

28/11/2022

78,81

29/11/2022

81,25

30/11/2022

84,69

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ. 20222

76,26


1
Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2

2Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form