Δημοσιεύσεις

Τιμές Νοεμβρίου 2021

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Νοέμβριο 2021 στο Χρηματιστήριο ICE1.

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

1/11/2021

56,94

2/11/2021

59,46

3/11/2021

59,82

4/11/2021

59,86

5/11/2021

59,39

8/11/2021

60,63

9/11/2021

60,41

10/11/2021

63,16

11/11/2021

63,7

12/11/2021

63,27

15/11/2021

65,93

16/11/2021

67,55

17/11/2021

67,16

18/11/2021

69,1

19/11/2021

69,36

22/11/2021

69,91

23/11/2021

69,17

24/11/2021

72,91

25/11/2021

74,46

26/11/2021

72,78

29/11/2021

74,21

30/11/2021

75,37

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου
EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ. 20212

66,12


1
Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2

2Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form