Δημοσιεύσεις

Τιμές Μαΐου 2021

 

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Μαΐου 2021 στο Χρηματιστήριο ICE1.

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

3/5/2021

49,42

4/5/2021

48,61

5/5/2021

49,45

6/5/2021

49,94

7/5/2021

50,45

10/5/2021

52,22

11/5/2021

53,04

12/5/2021

55,32

13/5/2021

54,49

14/5/2021

56,65

17/5/2021

56,34

18/5/2021

53,07

19/5/2021

49,68

20/5/2021

52,7

21/5/2021

51,75

24/5/2021

52,77

25/5/2021

53,32

26/5/2021

53,67

27/5/2021

51,84

28/5/2021

51,03

31/5/2021

51,70

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2021

52,261Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form