Δημοσιεύσεις

Τιμές Μαΐου 2020

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Μάιο 20201 στο Χρηματιστήριο ICE.

                                 Hμέρα                                 

               Tιμή (€/tn)             

1/5/2020

18,97

4/5/2020

19,35

5/5/2020

19,09

6/5/2020

19,00

7/5/2020

19,54

8/5/2020

19,35

11/5/2020

19,07

12/5/2020

18,52

13/5/2020

18,67

14/5/2020

18,84

15/5/2020

19,17

18/5/2020

20,34

19/5/2020

19,97

20/5/2020

21,26

21/5/2020

21,18

22/5/2020

21,40

25/5/2020

21,59

26/5/2020

21,60

27/5/2020

21,33

28/5/2020

21,26

29/5/2020

21,40

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2020  

20,04

2 Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form