Δημοσιεύσεις

Τιμές Μαρτίου 2022

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Μάρτιο 2022 στο Χρηματιστήριο ICE11.

Ημέρα

Τιμή (€/tn)

1/3/2022

68,85

2/3/2022

68,49

3/3/2022

67,35

4/3/2022

65,1

7/3/2022

58,3

8/3/2022

68,51

9/3/2022

73,18

10/3/2022

76,41

11/3/2022

76,76

14/3/2022

78,28

15/3/2022

77,43

16/3/2022

78,16

17/3/2022

79,89

18/3/2022

78,89

21/3/2022

78,39

22/3/2022

80,67

23/3/2022

76,6

24/3/2022

78,24

25/3/2022

78,6

28/3/2022

80,81

29/3/2022

81,7

30/3/2022

78,31

31/3/2022

76,48

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ2

75,02


1Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2Υπολογισμός ΔΕΗ: Βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form