Δημοσιεύσεις

Τιμές Μαρτίου 2021

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Μάρτιο στο Χρηματιστήριο ICE

           Hμέρα                   

Tιμή (€/tn)

1/3/2021

37,13

2/3/2021

38,35

3/3/2021

37,47

4/3/2021

38,16

5/3/2021

39,02

8/3/2021

39,13

9/3/2021

40,65

10/3/2021

41,54

11/3/2021

41,93

12/3/2021

42,85

15/3/2021

42,39

16/3/2021

41,6

17/3/2021

42,99

18/3/2021

42,4

19/3/2021

41,97

22/3/2021

42,84

23/3/2021

41,43

24/3/2021

41,6

25/3/2021

40,35

26/3/2021

41,73

29/3/2021

41,85

30/3/2021

42,05

31/3/2021

42,55

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2021

40,96


1 Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2 Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form