Δημοσιεύσεις

Τιμές Μαρτίου 2020

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Μάρτιο 2020 στο Χρηματιστήριο ICE1.

                            Hμέρα                            

             Tιμή (€/tn)           

2/3/2020

23,52

3/3/2020

23,36

4/3/2020

23,83

5/3/2020

23,81

6/3/2020

23,42

9/3/2020

23,28

10/3/2020

24,10

11/3/2020

23,92

12/3/2020

22,52

13/3/2020

21,94

16/3/2020

19,47

17/3/2020

18,31

18/3/2020

15,30

19/3/2020

16,39

20/3/2020

16,11

23/3/2020

15,54

24/3/2020

16,78

25/3/2020

17,51

26/3/2020

17,35

27/3/2020

16,39

30/3/2020

17,06

31/3/2020

17,68

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2020

19,89


2 Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form