Δημοσιεύσεις

Τιμές Μαΐου 2022

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Μάιο 2022 στο Χρηματιστήριο ICE11.

Ημέρα

Τιμή (€/tn)

2/5/2022

83,04

3/5/2022

88,19

4/5/2022

88,31

5/5/2022

88,91

6/5/2022

91,54

9/5/2022

87,02

10/5/2022

87,34

11/5/2022

88,83

12/5/2022

88,26

13/5/2022

88,48

16/5/2022

89,56

17/5/2022

91,72

18/5/2022

84,64

19/5/2022

83,18
20/5/2022 80,39

23/5/2022

78,15

24/5/2022

81,32

25/5/2022

81,40

26/5/2022

84,76

27/5/2022

84,20

30/5/2022

83,97

31/5/2022

84,02

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2022

85,78


1Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2Υπολογισμός ΔΕΗ: Βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form