Δημοσιεύσεις

Τιμές Ιουνίου 2021

 

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Ιούνιο 2021στο Χρηματιστήριο ICE1.

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

1/6/2021

52,41

2/6/2021

51,4

3/6/2021

50,24

4/6/2021

49,97

7/6/2021

51,47

8/6/2021

52,17

9/6/2021

53,51

10/6/2021

53,78

11/6/2021

52,67

14/6/2021

52,9

15/6/2021

51,4

16/6/2021

51,34

17/6/2021

50,91

18/6/2021

51,9

21/6/2021

52,42

22/6/2021

53,41

23/6/2021

54,67

24/6/2021

55,09

25/6/2021

55,05

28/6/2021

55,50

29/6/2021

55,64

30/6/2021

56,37

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2021

52,921Πηγή:https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2

2Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form