Δημοσιεύσεις

Τιμές Ιουνίου 2020

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Ιούνιο 20201 στο Χρηματιστήριο ICE.

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

1/6/2020

20,97

2/6/2020

22,07

3/6/2020

22,08

4/6/2020

22,21

5/6/2020

23,24

8/6/2020

22,71

9/6/2020

22,48

10/6/2020

22,91

11/6/2020

22,27

12/6/2020

22,00

15/6/2020

22,16

16/6/2020

22,78

17/6/2020

22,75

18/6/2020

24,47

19/6/2020

24,16

22/6/2020

24,53

23/6/2020

25,41

24/6/2020

25,40

25/6/2020

25,18

26/6/2020

24,73

29/6/2020

26,63

30/6/2020

26,97

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2020

23,55


1
 Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2 Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form