Δημοσιεύσεις

Τιμές Ιουλίου 2021

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Ιούλιο 2021 στο Χρηματιστήριο ICE1.

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

1/7/2021

57,65

2/7/2021

57,35

5/7/2021

57,87

6/7/2021

54,02

7/7/2021

52,62

8/7/2021

52,35

9/7/2021

54,26

12/7/2021

51,71

13/7/2021

52,85

14/7/2021

53,37

15/7/2021

52,97

16/7/2021

52,89

19/7/2021

52,41

20/7/2021

51,21

21/7/2021

52,14

22/7/2021

50,79

23/7/2021

50,89

26/7/2021

53,2

27/7/2021

52,91

28/7/2021

53,84

29/7/2021

54,05

30/7/2021

53,33

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2021

53,39


1Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2

2Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form