Δημοσιεύσεις

Τιμές Ιουλίου 2020

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Ιούλιο 20201 στο Χρηματιστήριο ICE.

                  Hμέρα                  

Tιμή (€/tn)

1/7/2020

27,71

2/7/2020

27,37

3/7/2020

27,91

6/7/2020

29,7

7/7/2020

29,39

8/7/2020

29,32

9/7/2020

28,61

10/7/2020

29,02

13/7/2020

29,35

14/7/2020

29,64

15/7/2020

28,85

16/7/2020

26,61

17/7/2020

27,82

20/7/2020

26,17

21/7/2020

26,61

22/7/2020

26,63

23/7/2020

27,33

24/7/2020

26,37

27/7/2020

25,01

28/7/2020

25,74

29/7/2020

26,19

30/7/2020

25,54

31/7/2020

26,28

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2020

27,531
 Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2 Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form