Δημοσιεύσεις

Τιμές Ιανουαρίου 2021

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Ιανουάριο στο Χρηματιστήριο ICE

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

4/1/2021

33,69

5/1/2021

32,96

6/1/2021

33,63

7/1/2021

34,76

8/1/2021

34,92

11/1/2021

34,53

12/1/2021

34,66

13/1/2021

33,65

14/1/2021

33,53

15/1/2021

31,74

18/1/2021

31,62

19/1/2021

33,09

20/1/2021

32,91

21/1/2021

34,11

22/1/2021

34,24

25/1/2021

33,16

26/1/2021

33,35

27/1/2021

33,28

28/1/2021

33,95

29/1/2021

32,95

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 20212

33,54


1 Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2 Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form