Δημοσιεύσεις

Τιμές Ιανουαρίου 2020

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Ιανουάριο 2020 στο Χρηματιστήριο ICE1.


Ημέρα

Τιμή (€/tn)

2/1/2020

24,39

3/1/2020

24,98

6/1/2020

24,23

7/1/2020

24,55

8/1/2020

24,08

9/1/2020

24,67

10/1/2020

24,21

13/1/2020

24,14

14/1/2020

23,84

15/1/2020

24,51

16/1/2020

24,85

17/1/2020

25,44

20/1/2020

25,17

21/1/2020

24,92

22/1/2020

25,01

23/1/2020

24,7

24/1/2020

24,38

27/1/2020

24,59

28/1/2020

24,65

29/1/2020

23,99

30/1/2020

23,74

31/1/2020

23,88

                                                                                      

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 20202   

24,50

1 Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2 Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form