Δημοσιεύσεις

Τιμές Ιουνίου 2022

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Ιούνιο 2022 στο Χρηματιστήριο ICE11.

Ημέρα

Τιμή (€/tn)

1/6/2022

86,08

2/6/2022

86,34

3/6/2022

86,87

6/6/2022

81,43

7/6/2022

81,31

8/6/2022

79,81

9/6/2022

81,01

10/6/2022

81,86

13/6/2022

81,54

14/6/2022

84,15

15/6/2022

86,20

16/6/2022

83,00

17/6/2022

82,37

20/6/2022

84,00

21/6/2022

84,73

22/6/2022

81,88

23/6/2022

84,13

24/6/2022

83,43

27/6/2022

85,05

28/6/2022

87,40

29/6/2022

88,35

30/6/2022

90,16

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2022

84,14


1Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2Υπολογισμός ΔΕΗ: Βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form