Δημοσιεύσεις

Τιμές Ιουλίου 2023

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2023, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Ιούλιο 2023 στο Χρηματιστήριο ICE11.

Ημέρα

Τιμή (€/tn)

3/7/2023 87,32
4/7/2023 87,25
5/7/2023 85,81
6/7/2023 85,96
7/7/2023 86,16
10/7/2023 86,30
11/7/2023 86,74
12/7/2023 85,81
13/7/2023 85,84
14/7/2023 86,04
17/7/2023 86,49
18/7/2023 87,35
19/7/2023 89,18
20/7/2023 90,52
21/7/2023 91,43
24/7/2023 91,11
25/7/2023 91,93
26/7/2023 90,84
27/7/2023 91,06
28/7/2023 88,68
31/7/2023 86,67

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2023

88,02


1Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2Υπολογισμός ΔΕΗ: Βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form