Δημοσιεύσεις

Τιμές Ιουλίου 2022

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Ιούλιο 2022 στο Χρηματιστήριο ICE11.

Ημέρα

Τιμή (€/tn)

1/7/2022

85,58

4/7/2022

84,55

5/7/2022

83,19

6/7/2022

83,22

7/7/2022

84,92

8/7/2022

82,79

11/7/2022

84,36

12/7/2022

85,65

13/7/2022

83,86

14/7/2022

83,97

15/7/2022

85,38

18/7/2022

84,94

19/7/2022

83,65

20/7/2022

78,84

21/7/2022

78,11

22/7/2022

76,30

25/7/2022

76,37

26/7/2022

76,68

27/7/2022

76,14

28/7/2022

78,96

29/7/2022

78,55

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2022

81,71


1Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2Υπολογισμός ΔΕΗ: Βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form