Δημοσιεύσεις

Τιμές Ιανουαρίου 2022

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Ιανουάριο 2022 στο Χρηματιστήριο ICE1.

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

3/1/2022

84,01

4/1/2022

84,91

5/1/2022

87,58

6/1/2022

86,74

7/1/2022

85,42

10/1/2022

80,09

11/1/2022

81,30

12/1/2022

80,01

13/1/2022

80,56

14/1/2022

82,08

17/1/2022

80,58

18/1/2022

82,67

19/1/2022

82,09

20/1/2022

85,59

21/1/2022

84,47

24/1/2022

84,02

25/1/2022

87,45

26/1/2022

88,66

27/1/2022

89,76

28/1/2022

89,22

31/1/2022

89,24

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ. 20222

84,59


1
Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2

2Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form