Δημοσιεύσεις

Τιμές Φεβρουαρίου 2022

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Φεβρουάριο 2022 στο Χρηματιστήριο ICE1.

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

1/2/2022

89,52

2/2/2022

94,21

3/2/2022

94,81

4/2/2022

96,45

7/2/2022

96,77

8/2/2022

96,93

9/2/2022

90,79

10/2/2022

90,78

11/2/2022

92,87

14/2/2022

91,76

15/2/2022

91,14

16/2/2022

89,86

17/2/2022

86,44

18/2/2022

89,47

21/2/2022

89,68

22/2/2022

89,77

23/2/2022

95,07

24/2/2022

87,03

25/2/2022

88,14

28/2/2022

82,21

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ. 20222

91,18


1
Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2

2Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form