Δημοσιεύσεις

Τιμές Φεβρουαρίου 2021

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Φεβρουάριο στο Χρηματιστήριο ICE

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

1/2/2021

32,85

2/2/2021

34,97

3/2/2021

37,43

4/2/2021

37,27

5/2/2021

38,2

8/2/2021

38,61

9/2/2021

38,26

10/2/2021

39,33

11/2/2021

38,76

12/2/2021

40,02

15/2/2021

39,52

16/2/2021

38,86

17/2/2021

38,09

18/2/2021

38,32

19/2/2021

37,4

22/2/2021

37,96

23/2/2021

38,67

24/2/2021

39,15

25/2/2021

38,26

26/2/2021

37,28

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 20212

37,96


1 Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2 Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form