Δημοσιεύσεις

Τιμές Φεβρουαρίου 2020

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Φεβρουάριο 2020 στο Χρηματιστήριο ICE1.


Ημέρα

Τιμή (€/tn)

3/2/2020

23,21

4/2/2020

23,36

5/2/2020

23,77

6/2/2020

23,56

7/2/2020

23,32

10/2/2020

23,16

11/2/2020

23,3

12/2/2020

23,88

13/2/2020

24,4

14/2/2020

24,29

17/2/2020

25,05

18/2/2020

25,14

19/2/2020

25,71

20/12/2020

25,64

21/2/2020

25,61

24/2/2020

24,57

25/2/2020

24,18

26/2/2020

24,26

27/2/2020

23,6

28/2/2020

23,61

                                                                                      

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 20202   

24,18

1 Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2 Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form