ΔΕΗ

Τιμές Δεκεμβρίου 2021

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Δεκέμβριο 2021 στο Χρηματιστήριο ICE1.

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

1/12/2021

77,2

2/12/2021

80,25

3/12/2021

78,64

6/12/2021

81,65

7/12/2021

85,34

8/12/2021

89,41

9/12/2021

80,88

10/12/2021

84,37

13/12/2021

82,72

14/12/2021

80,12

15/12/2021

81,19

16/12/2021

85,71

17/12/2021

74,02

20/12/2021

80,09

21/12/2021

80,94

22/12/2021

76,83

23/12/2021

74,46

24/11/2021

76,31

27/11/2021

76,92

28/11/2021

79,29

29/11/2021

80,36

30/11/2021

80,16

31/12/2021

80,65

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ. 20222

80,33


1
Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2

2Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form