Δημοσιεύσεις

Τιμές Δεκεμβρίου 2020

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Δεκέμβριο στο Χρηματιστήριο ICE

Hμέρα

Tιμή (€/tn)

1/12/2020

29,07

2/12/2020

29,75

3/12/2020

29,20

4/12/2020

30,31

7/12/2020

29,82

8/12/2020

29,77

9/12/2020

29,91

10/12/2020

31,12

11/12/2020

30,73

14/12/2020

31,01

15/12/2020

32,18

16/12/2020

31,78

17/12/2020

31,96

18/12/2020

31,1

21/12/2020

30,89

22/12/2020

31,15

23/12/2020

31,92

24/12/2020

32,19

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2021

30,77


1 Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2 Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form