Δημοσιεύσεις

Τιμές Δεκεμβρίου 2019

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019 στο Χρηματιστήριο ICE1.


Ημέρα

Τιμή (€/tn)

2/12/2019

24,47

3/12/2019

24,15

4/12/2019

24,9

5/12/2019

24,85

6/12/2019

25,1

9/12/2019

25,3

10/12/2019

25,11

11/12/2019

24,65

12/12/2019

25,25

13/12/2019

24,17

16/12/2019

25,01

17/12/2019

26,07

18/12/2019

26,58

19/12/2019

26,85

20/12/2019

26,67

23/12/2019

26,54

24/12/2019

26,08

26/12/2019

26,08

27/12/2019

26,7

30/12/2019

25,09

31/12/2019

24,64

                                                                                        

 

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 20202   

25,44

1 Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2 Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form