Δημοσιεύσεις

Τιμές Αυγούστου 2022

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Αύγουστο 2022 στο Χρηματιστήριο ICE11.

Ημέρα

Τιμή (€/tn)

1/8/2022

80,58

2/8/2022

81,95

3/8/2022

83,99

4/8/2022

84,19

5/8/2022

84,76

8/8/2022

83,81

9/8/2022

85,93

10/8/2022

85,92

11/8/2022

87,55

12/8/2022

88,87

15/8/2022

90,78

16/8/2022

92,08

17/8/2022

95,80

18/8/2022

96,04

19/8/2022

98,01

22/8/2022

92,17

23/8/2022

89,29

24/8/2022

89,24

25/8/2022

89,31

26/8/2022

90,31

29/8/2022

86,66

30/8/2022

80,81

31/8/2022

80,03

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2022

87,74


1Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2Υπολογισμός ΔΕΗ: Βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form