Δημοσιεύσεις

Τιμές Αυγούστου 2021

Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Αύγουστο 2021 στο Χρηματιστήριο ICE1.


Hμέρα

Tιμή (€/tn)

2/8/2021

54,43

3/8/2021

54,19

4/8/2021

55,46

5/8/2021

55,98

6/8/2021

56,66

9/8/2021

56,62

10/8/2021

57,41

11/8/2021

57,78

12/8/2021

56,26

13/8/2021

55,38

16/8/2021

58,16

17/8/2021

57,23

18/8/2021

57,13

19/8/2021

53,5

20/8/2021

54,38

23/8/2021

55,34

24/8/2021

56,64

25/8/2021

56,54

26/8/2021

56,86

27/8/2021

59,00

30/8/2021

60,76

31/8/2021

60,76

Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 2021

56,66
1Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2

2Υπολογισμός ΔΕΗ: βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form